POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

SEO a marketingSEO optimalizace a internetový marketing je způsob, jak zvýšit efektivitu webové prezentace a nebo ziskovost elektronického obchodu. Pomocí kvalitně zpracovaného technického řešení webu a nebo e-shopu zvyšujeme nejen výsledek propagační a informační kampaně a prodejnosti zboží, ale souběžně šetříme vynaložené náklady na další rozšiřující prostředky internetové propagace.

SEO optimalizace pro vyhledávače

Nejsilnějším zdrojem provozu a prostředkem hledání zboží, služeb a informací jsou dnes bezesporu vyhledávače . Chceme-li být vidět a získat si návštěvníky a širokou veřejnost zaměřme se tam, kam se lidé sami chodí dotazovat, kde naleznou to, co hledají. Vyhledávače jako je Seznam, Google, Yahoo, Bing a další navštěvují denně miliony uživatelů internetu a naší snahou je z nich udělat návštěvníky vašeho elektronického obchodu a webových stránek.

SEO optimalizace - vnitřní faktory

Vnitřní faktory , mezi které patří zejména správná stuktura, cílené složení klíčových slov a tématických oblastí v celém webu a nebo e-shopu a souběžně pečlivé dodržování jednotlivých elementů a prvků stránek a v nich nejen poutavé, ale především cíleně naklíčované texty nám dávají dobrý základ pro další podpůrné aktivity . U mnoha stránek, které lze na internetu vidět však docházi často k mnoha chybám již u těchto základních vnitřních faktorů a tato skutečnost nám následně výrazně zhoršuje pozici v jakémkoliv dalším snažení o zvýšení efektivity a návštěvnosti e-shopu a stránek. Souběžně při nekvalitně provedném řešení následně rostou ostatní náklady na internetovou propagaci a ty pak také nepřináší dobré výsledky. Vnitřní faktory jsou u SEO optimalizací krokem číslo jedna .

Textwriteing – psaní textů a vytváření obsahu

I když by se mohlo zdát, že texty a obsah zveřejněný na webových stránkách dokáže napsat téměř každý, přesto bychom zde chtěli zdůraznit důležitost správného provedení. Zasadou pro dobré nalezení ve vyhledávačích je přesné naklíčování a zahrnutí výstižných klíčových slov a frází pomocí nichž vyhledávačům pomůžeme stránky přesně zařadit do dané kategorie, ve které působíme.

SEO optimalizace - vnější faktory

V některých odvětvích dosáhneme pomocí dobře ošetřených vnitřních faktorů uspokojivých výsledků. Ovšem skutečnost a situace na současném internetu je taková, že již mnoho firem běžně provozuje své webové stránky a obchody a v mnoha oblastech probíhá konkurenční boj a především snaha získat uživatele internetu a přivést je na své stránky. Často se tak stává, že máme nové webové stránky, ale následně brzy po zavedení zjistíme, že nabídku našeho obchodu lze ve vyhledávačích jen stěží nalézt a nebo naše stránka zaujímá místo mezi výsledky ve vyhledávačích až někde na osmé, dvanácté stránce, případně mnohem dále. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na vnější faktory internetové propagace.

Linkbuilding – zpětné odkazy

Vytváření zpětných odkazů na web a e-shop je jeden z vnějších faktorů, pomocí kterých se snažíme zvyšovat ohodnocení vyhledávačů a jejich pohled na naše webové stránky a obchod. Proč vytvářet zpětné odkazy má mnoho důvodů. Je-li náš web a obchod propojen s jinými stránkami potom i vyhledávače tuto skutečnost zohledňují a hodnocení našeho webu je lepší, jelikož vnímají okolní prostředí, které na nás odkazuje a takto nás vlastně doporučuje. Zpětné odkazy na naše stránky posilují tzv. PageRank a souběžně pomáhají ke konkrétnějšímu zacílení našeho webu a obchodu. Dobrou pozici ve vyhledávačích výrazně ovlivňuje právě množství dobrých zpětných odkazů a konkrétní naklíčování webu, elektronického obchodu, ale také všech konkrétních podstránek a jejich obsahu.

Registrace do katalogů

Registrace webových stránek do obecných a nebo tématických katalogů v sobě slučuje dvě výhody. Z pohledu seo optimalizací jsou něčím podobným, jako jsou zpětné odkazy popisované výše. V případě konkrétních tématických a oborových katalogů pomáhají stránkám zvyšovat jejich důležitost a souběžně tématické zacílení. Toto je pohled spíše pro vyhledávací roboty, kteří indexují existující stránky a zařazují do vyhledávačů. Je zde ale význam druhý a tím je zobrazení katalogového záznamu pro návštěvníky těchto katalogů, kdy mohou na odkaz kliknout a náš web takto navštívit. U každých nových stránek doporučujeme provést základní registraci do katalogů, kterých jsou již dnes stovky a vykazují zajímavý provoz internetových uživatelů. Velmi výhodné je také cílené registrování do oborových katalogů, které se zaměřují na konkrétní sortiment zboží a nebo služeb. Tyto registrace proto doporučujeme pro provozovatele e-shopů a nebo webů poskytující určité konkrétní služby a sortiment.

PR články

Přestože se může zdát, že všechny zde prezentované techniky ve výsledku znamenají stejný výsledek, kterým je po celé šíři internetu vytvářet odkazy na naše stránky má vytváření PR článků svá specifika. PR články popisující a propagující určité služby, zboží, značku a nebo cokoliv konkrétního mají výhodu právě ve svém tématickém zaměření a tím z pohledu SEO optimalizací pomáhají k naklíčování a konkretizování naší nabídky a nebo sortimentu, což opět vnímají hlavně vyhledávače a nabývají takto dojmu, že hledané zboží, služby a nebo informace jsou k nalezení právě v našem obchodu a nebo webu. Projeví se to lepší pozicí ve vyhledávačích. PR články nám ale také pomohou přivést přímo návštěvníky na naše stránky, jelikož je takto uživatelé mohou na různých místech nalézt a číst a dobře napsaný článek v uživateli vbudí zájem dozvědět se více a klikne na dané odkazy, které se v průbehu textu vyskytují.

Microsite weby

Microsite weby pomáhají formou menších samostatných prezentací podporovat například určitý výrobek a nebo službu. Pomocí microsite můžeme také zkoušet určité prvky propagace, které nechceme zveřejňovat přímo na hlavních stránkách. Microsite weby mají ale také velkou výhodu ve svojí konkrétnosti a získávají si dobré pozice ve vyhledávačích. Provozováním většího množství microsite webů můžeme mít ve vyhledávačích větší množství webových prezentací, které mezi sebou propojíme vzájemnými odkazy a nakonec návštěvníky přivádíme na náš hlavní elektronický obchod a nebo web. Pomocí microsite kampaní můžeme získat tématickou skupinu návštěvníků a zvýšit prodejnost e-shopu.


Doporučení pro provozovatele webů a e-shopů

Chcete-li zvýšit efektivitu vašich stránek, zkuste si pomocí vyhledávačů zobrazit výsledky na taková slova a fráze, která se týkají vašich služeb a nabídky.

Pokud vaše stránky nebo obchod nemají dobré pozice mezi výsledky vyhledání bude v prvé řadě potřeba ošetřit zacílení vašich stránek a provést analýzu vnitřních faktorů.

Využívejte katalogových zápisů, budete více vidět.

Chystáte-li se teprve zavádět nový obchod a nebo web, vyberte si dodavatele, který především rozumí oblasti SEO optimalizací.


Měření efektivity a nástroje pro vyhodnocování

Profesionálně vedený projekt se neobejde bez neustálého analyzování a vyhodnocování stavu. Měříme takto efektivitu webů a elektronických obchodů a využíváme k tomu mnoho dostupných nástrojů, díky kterým sledujeme návštěvnost, obsah, který návštěvníky nejvíce zajímá, hloubku návštěvy stránek, tématické zacílení obsahu a mnoho dalších vnitřních i vnějších faktorů. Z vlastních zkušeností víme, že webové stránky je třeba neustále sledovat a zvyšovat jejich pozici a efektivitu.

vytisknout stranu   - zaslat dotazUkázka naší realizace :

Rádi Vám vytvoříme podobnou prezentaci, upravíme stávající stránky nebo provedeme anylýzu efektivity.
Dodáme návrh řešení, cenovou kalkulaci a další informace.


zavřít